201255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
233
266
199145
5318
9166
201255

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-21 00:58

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคป้องกัน COVID-19

Post on 27 มีนาคม 2563
by Osh10

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 โดยการพ่นยาฆ่าเชื่อโรคภายในสำนักงานและบริเวณรอบอาคารโดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ